بیوگرافی

بیوگرافی حجت رسولی

حجت رسولی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. او دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات عربی، در دانشگاه تهران به پایان رسانده است.

 رسولی هم‎اکنون به تدریس دروس زبان و ادبیات عرب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول است. او به مدت 2 سال در دانشگاه مطالعات بین‏المللی شانگ‎های چین تدریس کرده و راهنمایی پایان‏نامه‏های دانشجویان را برعهده دارد.

 

سوابق تدریسی

تدریس دروس زبان و ادبیات عرب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس در دانشگاه مطالعات بین‏المللی شانگهای چین به مدت 2 سال

راهنمایی پایان‏ نامه ‏های دانشجویان   

 

سوابق کاری

75 ـ 1369 / فعالیت در مرکز مطالعات خاورمیانه در تهران

85 ـ 79 / مدیریت گروه زبان و ادبیات عرب

83 ـ 1382 / مسئولیت مرکز ایران‏شناسی در دانشگاه مطالعات بین‏المللی شانگهای

1383 / تأسیس مرکز مطالعات ایرانی در شانگهای چین

1384 / مدیر هماهنگی امور پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

1386 / مدیر مرکز مطالعات چین‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

1387 تاکنون / عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

1387 / عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی 

عضویت در کمیته‏های تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته برنامه‏ریزی زبان و ادبیات عرب (دفتر گسترش و برنامه‏ریزی آموزش عالی)

عضویت در هیأت تحریریه مجلات علمی ـ پژوهشی

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی / 1365/ تهران / دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی / 1368 / تهران / دانشگاه تهران

دکتری: زبان و ادبیات عربی / 1374 / تهران / دانشگاه تهران

دوره آموزشی مدیریت دانش و پژوهش / 1387 / دانشگاه کاسل آلمان

 

ترجمه کتاب
 1383. مليت در جهان بي‏هويت (الوطنیه فی عالم بلا هویه). نویسنده حسين كامل بهاء‏الدين. تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 1384. ادبیات تطبیقی (الادب المقارن). نویسنده طه ندا. نشر آوام.
 1386. روان‏شناسی سیاسی اسراییل، (سایکولوجیه السیاسیه الاسرائیلیه). نویسنده احمد النابلسی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 1386. ناجی العلی؛ تراژدی تلخ و کمدی شگفت، (ناجی العلی بین مدهش الملهاه و مفجع المأساه). نویسنده ماهر الیوسفی. تهران: انتشارات سوره مهر.


ترجمه ‏ها
1375. "چهرة ايرانيان در كتاب‏هاي درسي كشورهاي عربي"، فصلنامه مطالعات خاورميانه. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه. طلال عتريسي، شماره 1، سال سوم.
 1375. "دفاع از وطن (ديدگاه‏هاي ناجي‏العلي)"، كيهان فرهنگي. انتشارات كيهان، ماهر اليوسفي، شماره 129.
 1376. "جايگاه اعراب و ايرانيان در دايره جهان اسلام"، فصلنامه مطالعات خاورميانه. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه. دكتر محمدعلي آذرشب، شماره 12.
 1376. "گرايش‏هاي ادبي در جهان معاصر عرب"، ادبيات معاصر. انتشارات مؤسسه پايا، انيس المقدسي، شماره 16 ـ 15، 22 ـ 21.
 1377. "دمكراسي و روشنفكران در كاريكاتورهاي ناجي العلي"، كيهان فرهنگي. انتشارات كيهان، ماهر اليوسفي، شماره 147.
 1378. "روابط اقتصادي اردن، اسراييل و فلسطين"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك.
 1378. "مقاومت در جنوب لبنان قطعنامه 425"، فصلنامه مطالعات خاورميانه. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، هيثم مزاحم، شماره 18.
 1379. "مسئوليت بين‏المللي اسرائيل در قبال تجاوز به لبنان"، فصلنامه مطالعات خاورميانه. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، كمال حماد، شماره 21.
 1380. "اينترنت و سياست خارجي امريكا"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك.
 1380. "تأثير وضعيت نفت و گاز آسياي مركزي بر كشورهاي شوراي همكاري"، فصلنامه مطالعات خاورميانه. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، الراجحي، شماره 27.
 1380. "نقش گروه‏هاي فشار در شكل‏گيري سياست خارجي امريكا در خاورميانه"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك، جان استيري، شماره 9.
 1380. "وضعيت نفت و گاز در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز"، فصلنامه مطالعات خاورميانه. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، الراجحي، شماره 26.
 1381. "سيماي مقاومت در مطبوعات اسراييل"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك.
 1381. "سنگ بناي معبد سليمان"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك.
 1382. "مقاومت و حقوق بين‏الملل"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك.
 1383. "جنگ اسراييل بر ضد مردم فلسطين"، مطالعات منطقه‏اي اسراييل‏شناسي، امريكاشناسي. انتشارات مركز پژوهش‏هاي علمي و مطالعات استراتژيك.

سایر تالیفات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می باشد.