بیوگرافی

بیوگرافی قاسم پورحسن درزی

قاسم پورحسن درزی استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فلسفه اسلامی، هرمنوتیک و فلسفه دین قرار دارند.

 

تحصیلات:

کارشناسی فلسفه از دانشگاه امام صادق، ۱۳۶۴

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۱

دکتری فلسفه از دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۹

 

آثار:

۱ـ « هرمنوتیک تطبیقی: بررسی همانندی فلسفه تاویل در اسلام و غرب»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۴

۲ـ حکمت شیعی، باطنیه و اسماعیلیه، قاسم پورحسن (به اهتمام)، سیدمحمد خامنه‌ای(زیرنظر)، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۹۰
 

۳ـ فارابی و راه سعادت (کاوشی در باب اخلاق فضیلت از نگاه فارابی)، ابونصر فارابی، قاسم پورحسن (به اهتمام)، نواب مقربی (مقدمه)، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۹۰
 

۴ـ «میزان حکمت: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش ملی میزان حکمت ویژه یکصدمین سال تولد علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (ره)»، سید حسن حسینی سروری و قاسم پورحسن درزی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۲
 

۵ـ زبان دین و باور به خدا (مجموعه مقالات)، قاسم پورحسن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۰

سایر تالیفات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می باشد.