بیوگرافی

بیوگرافی سیدعلیرضا حسینی بهشتی

سید علی‌رضا حسینی بهشتی متولد سال ۱۳۴۱ در قم به دنیا آمد.

وی عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، و عضو و دبیر کل جمعیت توحید و تعاون است. او مشاور ارشد میرحسین موسوی در انتخابات دهم ریاست جمهوری بوده است. وی فرزند محمد حسینی بهشتی در ایران معروف به شهید بهشتی است.

وی در ‍۱۸ شهریور ۱۳۸۸ به دنبال بسته شدن دفتر کمیته پیگیری وضعیت زندانیان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران بازداشت شد. وی در روز ۲۲ شهریور همان سال به قید وثیقه آزاد شد، پس از آزادی از زندان سید حسن خمینی اولین فردی بود که به دیدار وی رفت.

 
سوابق تحصیلی :

کارشناسی روابط سیاسی از دانشکده روابط بین‌الملل

کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی از دانشگاه یورک 

دکتری فلسفه سیاسی از دانشگاه هال

 
آثار وی عبارتند از:

ابعاد نظری مسئله تساهل / مؤسسه توسعه دانش و پژوهش

پساتجددگرایی و جامعه امروز ایران / مؤسسه توسعه دانش و پژوهش

مبانی معرفت شناختی نظریه عدالت اجتماعی / مؤسسه توسعه دانش پژوهش

مبانی نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی / بقعه

لیبرالیزم اثر جان گری (ترجمه) / بقعه

جستارهایی در شناخت اندیشه سیاسی معاصر غرب / مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

 
مقالات :

فلسفه سیاسی و سیاست اثر جان هورتون (ترجمه) / نامه مفید

پسا تجددگرایی، بنیان گرایی و زمینه گرایی اثر سایمون تامیسون (ترجمه) / مدرس

تعدد فرهنگی و سیاست: صورت مسئله / مطالعات ملی

اروپای دوران میانه: تاملاتی در اهمیت ویژگیها و مطالعه اندیشه سیاسی – اجتماعی آن / مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران ویژه تاریخ

نقش اعتماد سازی و مشارکت عمومی در فرایند افزایش سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) (با همکاری حسین هادوی / نامه علوم اجتماعی

علی شریعتی و الیناسیون فرهنگی (با همکاری امیر روشن) / نامه علوم اجتماعی

شکنندگی هرمنوتیک ادبی پل ریکور (حسن آبنیکی) / پژوهش‌های ادبی

جامعه مدنی و تعددگرایی

اقبال و ادبار به معارف دینی

جایگاه و نقش استعاره در اندیشه و آثار دکتر شریعتی

موانع نظری تحقق مردم سالاری دینی

گستره شمول قانون ملل رولز

سایر تالیفات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می باشد.