بیوگرافی

بیوگرافی دکتراحمد خاتمی

احمد خاتمی در سال ۱۳۳۵ در شهر ری متولد شده‌ است.

پدرش محمدرضا خاتمی بروجردی از عالمان دینی و مادرش نیز از خاندان طباطبایی بروجردی است. وی تحصیلات مقدماتی را در همان شهر گذرانده و بعد به رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران راه یافت و همراه تدریس در مقاطع مختلف آموزشی تحصیلات خود را تا اخذ درجة دکترا ادامه داد.

احمد خاتمی که فعالیت‌های آموزشی خود را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرده ‌است از سال ۱۳۷۱ رسماً به عضویت در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی درآمد او در همان‌جا به تدریس دروس تخصصی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول است.

احمد خاتمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و از استادان همین دانشکده در رشته زبان و ادبیات فارسی است. او به عنوان استاد نمونه کشوری در گروه علوم انسانی در سال ۱۳۸۹ و به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال ۱۳۹۰ انتخاب شده ‌است.

 

کسب رتبه های علمی:

کسب رتبه برتر دومین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌های علوم انسانی (تقدیر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

استاد نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

پژوهشگر برگزیده رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

استاد نمونه کشوری در گروه علوم انسانی.

پژوهشگر برتر کشوری در گروه علوم انسانی.

 

 

آثار وی عبارتند از:

فرهنگنامة موضوعی‌ نهج ‌البلاغه‌

مقابله و تصحیح‌ منطق‌الطیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

فرهنگنامه‌ موضوعی قرآن‏کریم‌ (دورة ۳ جلدی)

ترجمه، تکلمه و بررسی احادیث مثنوی

فرهنگ علم کلام

تاریخ ادبیات ایران در دورة بازگشت ادبی (از صفویه تا مشروطه) (دو جلد)

متن ویراسته و شرح تاریخ جهانگشای جوینی (دورة ۳ جلدی)

آسمان های دگر (راهنمای پژوهش در مثنوی)

سایر تالیفات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی می باشد.